Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląśkim

W lutym 2020 z naszą wystawą dotarliśmy do sanatorium Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim. W obszernym holu z trudem udało się zmieścić wszystkie plansze, a my po raz pierwszy trafialiśmy do nowego grona odbiorców – osób starszych, często gości z zagranicy. Jednak odbiór był pozytywny.