Szkoła SPSK w Opolu

Prapremiera naszej wystawy odbyła się w szkole Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Opolu. Miało to miejsce 12 grudnia 2019 r., a okazją był Katolicki Dzień Kobiet organizowany w szkole i połączony z masą atrakcji dla uczniów i ich rodziców. Pierwsze reakcje na wystawę były budujące, a osoby które ją oglądały były pod wrażeniem zarówno ilości przygotowanych plansz jak i obszerności tekstów.
Kolejnego dnia szkołę odwiedził członek Stowarzyszenia Biało-czerwone Opole, który przeprowadził lekcję historii o powstaniach śląskich.