01. PRASZKA

Praszka w 1918 roku została przyłączona do terytorium Polski. Weszła w skład powiatu wieluńskiego województwa łódzkiego. Jej położenie nad samą granicą polsko–niemiecką sprawiło, że odgrywała ważną rolę w okresie plebiscytu oraz Powstań Śląskich. Przez Praszkę wielu ochotników z Polski docierało do oddziałów powstańczych. Schronienie mogli tutaj też znaleźć uchodźcy uciekający przed niemieckimi represjami.

Grupa powstańców z kobietami ukrywa się w lesie pod Praszką po upadku I powstania śląskiego (VIII-IX 1919 r). Drugi z prawej S. Ligoń [źródło niepodlegla.gov.pl]

Miasteczko było mocno zaangażowane w akcję propagandową i wspieranie zjednoczeniowych dążeń ludu śląskiego. Pod koniec 1920 roku do Praszki przybyła nawet 45-sobowa wycieczka Ślązaków z powiatu oleskiego. Podczas jej powitania odśpiewano Rotę, a później wręczono gościom sztandar z napisem „Praszka – Śląskowi 1920”. Organizowano przedstawienia teatralne, zbierano pieniądze oraz organizowano wiece na rzecz Górnego Śląska.

Na terenie Praszki działała także Polska Organizacja Wojskowa, przemianowana później na Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska. Jeszcze w 1918 roku jej członkowie uczestniczyli w rozbrajaniu niemieckiej żandarmerii. W miasteczku zgromadzono broń, amunicję, żywność, leki oraz inne materiały przydatne dla tej organizacji podczas prowadzenia działań bojowych. Po II Powstaniu Piotr Latusek (będący komendantem POW w powiecie oleskim) wraz z kilkoma innymi POW-iakami śląskimi założył w Praszce oddział Związku Przyjaciół Górnego Śląska.

Piotr Latusek – współzałożyciel Związku Przyjaciół Górnego Śląska w Praszce [źródło media2.nekropole.info]

Po wybuchu III Powstania Śląskiego Komitety Plebiscytowe, działające w powiecie wieluńskim, przekształciły się w Komitety Pomocy Powstańcom Śląskim. Praszka i jej mieszkańcy w wydatny sposób wsparli III Powstanie Śląskie. Najlepszym tego przykładem było utworzenie posterunku sanitarnego zwanego także szpitalem powstańczym. Warto wspomnieć, że mieścił się on w budynku sali parafialnej, a jego początkowe wyposażenie, takie jak łóżka, sienniki czy pościel, zostały przekazane jako dar przez mieszkańców miasteczka. W czasie III Powstania Śląskiego zarejestrowano w nim łącznie 136 powstańców. Rannych, którzy wymagali długotrwałego leczenia wysyłano do szpitala w Wieluniu.

W rejonie Praszki doszło do krwawych walk podczas III Powstania Śląskiego. 21 maja 1921 roku niemiecki batalion SSOS (Selbschutz Oberschlesien) „Pitschen” przeprowadził atak na bazę dywersyjną powstańców w Praszce. Polacy poprowadzili kontrnatarcie w którym zginęło 5 Niemców, a 62 zostało rannych. Straty polskie wyniosły 4 zabitych i 9 rannych.

Na praszkowskim cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła w której spoczywa trzynastu powstańców śląskich, dwunastu uczestników Powstania Styczniowego i jedenastu żołnierzy wojny obronnej 1939 roku.

W Praszce warto też odwiedzić miejscowe muzeum. Znajduje się w nim ekspozycja poświęcona historii Powstań Śląskich oraz sporo eksponatów z okresu Plebiscytu, które warto zobaczyć na własne oczy.