13. WYSOKA

Wieś Wysoka znajduje jest w powiecie strzeleckim w gminie Leśnica. Geograficznie leży na północ od Góry Świętej Anny. W listopadzie 1919 roku w wyborach komunalnych z pośród 185 osób uprawnionych do głosowania na listę polską oddało głos 88 co przełożyło się na cztery mandaty spośród dziewięciu. Podczas plebiscytu w 1921 roku uprawnionych do głosowania było 405 w tym ( 84 emigrantów). Za Polską opowiedziało się 108 osób natomiast za Niemcami 288 osób.

Franciszek Rataj dowódca pułku pszczyńskiego [źródło koscian.pl]

Do zaciekłych walk w rejonie miejscowości doszło w III Powstaniu Śląskim. Żołnierze pierwszej komp. baonu pod dowództwem Jana Faski, która wchodziła w skład podgrupy ,,Bogdan” zajęli miejscowość 7 maja 1921 r. Tegoż samego dnia została ona utracona w wyniku kontrataku oddziałów niemieckich znajdujących się na Górze Świętej Anny. Ostatecznie została zajęta przez wojska powstańcze. W niedługim odstępie czasu, bo 21 maja 1921 roku doszło do kolejnych walk, tym razem na zdecydowanie większą skalę. Podczas wielkiej ofensywy wojsk niemieckich z rejonu Gogolina Wysoka została kolejny raz zaatakowana. Tym razem przez Freikorps Oberland majora Ernsta Horadama składający się z czterech batalionów bawarskich: Österreicher, Finsterlina, Siebringhausa i Mülzera. Naprzeciw oddziałom niemieckim stanął pułk pszczyński dowodzony przez Franciszka Rataja wchodzący w skład Grupy ,,Wschód”. Do pierwszych starć doszło w godzinach porannych. Bataliony Rataja na początku stawiały zacięty opór, jednakże po kilku kwadransach nierównej walki musiały ustąpić pola. Niebagatelny wpływ miał na to fakt, iż Niemcy rozpoznali słaby punkt w obronie powstańców. A mianowicie znaleźli lukę, która pojawiła się na styku grupy ,,Wschód” i grupy ,,Północ”. Przed południem oddziały powstańcze podjęły już odwrót na całej linii, od czasu do czasu przystępując do działań zaczepnych min. Pod Dąbrówką oraz na polach około Oleszki i Żyrowej. Około godziny 12:00 obszar północny wzniesienia Góry Świętej Anny, w tym wieś Wysoka, były pod kontrolą wojsk niemieckich. W skutek terroru popowstaniowego śmierć poniosło dwóch mieszkańców miejscowości: Józef Nowak oraz Józef Wojciechowski.